Bestuur en commissies

Voorzitter Jaap Kievit [email protected]
Secretaris Josée Huybers [email protected]
Penningmeester   Alex Kobessen [email protected]
Technische Commissie Margreet van Maurik [email protected]
Jeugdcommissie Iris Friedrich [email protected]
Onderhoudscommissie Niek Dambruin  [email protected]
Kantinecommissie Eppo Jan Klootwijk [email protected]

 

Er zijn 7 commissies:

  • Jeugdcommissie;
  • Technische commissie
  • Toernooicommissie
  • Websitecommissie:
  • Onderhoudscommissie:
  • Kantinecommissie:
  • Sponsorcommissie: