Regels gebruik alcoholische drank

Op het park gelden de volgende, door de landelijke en plaatselijke overheid vastgestelde, regels.
 
1. Het verstrekken/nuttigen van alcoholische drank aan/door personen jonger dan 18 jaar is verboden.

2. Het verstrekken/nuttigen van alcoholische drank kan uitsluitend plaatsvinden vanaf twee uur voor de aanvang tot twee uur na afloop van verenigingsactiviteiten, doch niet eerder dan 12:00 uur en tot uiterlijk 24:00 uur.

3. Het verstrekken/nuttigen van sterke drank is te allen tijde verboden.
 
Bij overtreding van een van bovenstaande regels is de (waarschijnlijk niet geringe) boete, bij besluit van de algemene ledenvergadering, voor rekening van degene die de alcoholhoudende drank nuttigt.