Competitie

Senioren van TC Westerschouwen spelen in voor- en najaar in DD-, HD-, en GD-teams op dinsdag, donderdag en zaterdag.