Beëindiging lidmaatschap


Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand. Dus wil je je jaarlidmaatschap opzeggen, doe dit vóór 1 december.

Beëindiging in de loop van een bondsjaar geeft geen recht op restitutie van contributie.