Ladiesday

Indien er voldoende inschrijvingen zijn, wordt er op een vrijdag eind mei/begin juni de hele dag door vrouwelijke leden van TC Westerschouwen in toernooivorm gedubbeld. De koppels worden per wedstrijd door de organisatie vastgesteld.

Het programma ziet er in de regel als volgt uit:

9.30 uur Aanwezig koffie + cake

10.00 - 12.00 uur tennis

12.00 - 13.00 uur lunch

13.00 - 15.00 uur tennis

15.00 uur hapjes en borrel

 

Inschrijving geschiedt door intekening op een lijst die in de hal van het clubhuis hangt.

 

Bij inschrijving dienen de kosten te worden voldaan, ook als je zonder geldige reden niet op komt dagen.