Regeling introducés

1. Het lid dat de introducé meebrengt is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducé.

2. Tegen een vergoeding van € 5,- per keer kunnen leden een introducé mee laten spelen.

3. Men is verplicht de naast het afhangbord hangende intekenlijst vooraf in te vullen en het geldbedrag te betalen door te pinnen in de kantine of door overmaking naar IBAN NL55RABO0357815866, Tennisclub Westerschouwen. 

4. Leden mogen 10 maal per jaar een introducé meenemen.

5. Introducés mogen 10 maal per jaar geïntroduceerd worden. Het introducerende lid heeft de plicht de introducé hierop te attenderen.

6. Het lid dat introduceert is verplicht vooraf een baan te boeken middels de KNLTB.ClubApp.

7. Introducés zijn niet toegestaan tijdens toernooien, competities, trainingen en wekelijks terugkerende activiteiten.

8. Meer dan 1 introducé tijdens een enkelspel en 2 introducés tijdens een dubbelspel per baan, is niet toegestaan.

9. Alle leden hebben het recht elkaar op de juiste regels te controleren.

10. Bij het niet opvolgen van deze regels en die van het baanreglement van onze vereniging, kunnen sancties door het bestuur worden opgelegd.